Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 18 από 2 σελίδες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Τοπ.Σ.Α.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ

19/1/2015 - Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο " ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Τοπ.Σ.Α.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΔΑ ...

Επικαιροποιημένος πίνακας ενταγμένων πράξεων από την ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013

16/7/2014 - Ανακοίνωση

Επικαιροποιημένος πίνακας ενταγμένων πράξεων από την ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας Ιούλιος 2014 Αριθμός Ενταγμένων πράξεων: 230

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εκ των προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγηση και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος περιόδου 2014-2020»

8/8/2013 - ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού του Προγράμματος 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

28/6/2013 - Ανακοίνωση

Παροχή χρηματοοικονομικών, λογιστικών, διαχειριστικών και διοικητικών υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔΑ – ΠΔΕ καθώς και της υλοποίησης των δράσεων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής ...

Παρουσιάσεις της συνάντησης εργασίας για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

4/12/2012 - Ανακοίνωση

Παρουσιάσεις της συνάντησης εργασίας για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (RIS3) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2012.

Ημερίδα Εργασίας & Διαβούλευσης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

28/11/2012 - Ανακοίνωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα εργασίας και διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ACHAIA BEACH τη Δευτέρα ...

Διοργάνωση Workshop στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαw με θέμα: Αξιολόγηση των κυριότερων επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων της Πολιτικής Συνοχής σε 15 Επιλεγμένες Περιφέριες (από την Προγραμματική Περίοδο 1989-1993 έως σήμερα)"

5/10/2012 - Ανακοίνωση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα - workshop με θέμα "Αξιολόγηση των κυριότερων επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων της Πολιτικής Συνοχής μακροχρόνια σε 15 Επιλεγμένες Περιφέριες (από την Προγραμματική ...

Διοργάνωση Workshop στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Αξιολόγηση των κυριότερων επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων της Πολιτικής Συνοχής σε 15 Επιλεγμένες Περιφέριες (από την Προγραμματική Περίοδο 1989-1993 έως σήμερα)"

5/10/2012 - Ανακοίνωση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα - workshop με θέμα "Αξιολόγηση των κυριότερων επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων της Πολιτικής Συνοχής μακροχρόνια σε 15 Επιλεγμένες Περιφέριες (από την Προγραμματική ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο " Σύμβουλος υποστήριξης ολοκληρωμένων αστικών και τοπικών παρεμβάσεων των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"

16/5/2012 - Ανακοίνωση

Ο σύμβουλος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους οποίους έχουν εγκριθεί Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης ή Σχέδια Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης κατά την εφαρμογή των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, ...

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2011 ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας

29/2/2012 - Ανακοίνωση

Πίνακας με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Ε.Π. "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013"

Αποτελέσματα 1 - 10 από 18 από 2 σελίδες